top of page
Tabernacl1.jpg
Mrs Anita Owen

​Ffôn:  01248 470 628

’Rydym yn gapel bach yng nghanol Llannerch-y-medd yn ymyl yr ysgol, a chynhaliwn wasanaeth pob bore Sul am 10:00 o’r gloch. Mae gwasanaeth ychwanegol am 5:30 yr hwyr, weithiau, os yw gweinidogion gwadd ar gael. Hyn gydol y flwyddyn ar wahân i fis Awst. 

 

Nid oes tâl aelodaeth, ond croesewir cyfraniadau ar unrhyw adeg. Nid oes angen dim er mwyn ymaelodi, ond dod draw: mae croeso i bawb. Mae 8 mynychwr rheolaidd ar hyn o bryd, ond rydym yn awyddus i gynyddu nifer yr aelodau. 

 

Nid oes gennym lawer o ddigwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd, er yr arferwn gynnal gwasanaeth diolchgarwch ym mis Hydref.

Capel
Tabernacl
bottom of page