top of page
Cafe1.JPG

Carolyn Owen

Ffôn:  01248 470 370

Ebost: carolynHiggot@aol.com

  • w-facebook

Cacennau melys a chacennau caws cartref.

Te pnawn ar glud: gweler ein tudalen Facebook. 

 

Darperir ar gyfer achlysuron

Pan godir y cyfyngiadau Covid bydd ystafelloedd cyfarfod bychain ar gael i’w llogi.

 

’Rydym ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 9 y bore a 4 y pnawn.

Caffi Logo.png
Cafe1.png
bottom of page