top of page
Clwb Bowlio.jpeg

Robin Jones

​Ffôn:  07539 079 914

Ebost: robin.e.jones@gmail.com

  • w-facebook

Bu Clwb Bowlio Llannerch-y-medd ar gau am hydoedd, ond yn ddiweddar mae wedi ailddechrau o ganlyniad i ddiddordeb yn y pentref. Rydym yn cyfarfod tua dwywaith yr wythnos ar ddyddiau Mercher ac Iau yn y llain fowlio i chwarae gêm neu ddwy.

 

Ar hyn o bryd mae aelodaeth yn £25 ar gyfer oedolion a phensiynwyr a £10 ar gyfer plant. Mae rhwng 20 a 30 yn y clwb ar hyn o bryd, o 16 i 80 oed. Croeso i bawb. Y taliad dyddiol presennol yw £2 ar gyfer oedolion a £1 ar gyfer plant.

Bowls-Logo.png
bottom of page