top of page
Twr.png

Jeremy Burford

Lôn Amlwch, Llannerch-y-medd ,
Ynys Môn, LL71 8DB

​​

Ffôn:  01248 470340

Sym: 07974 066807

Ebost: Burford898@hotmail.com

Twrcyhelyn Arms

Y Twrcelyn Arms yw un o ddwy dafarn y pentref ac poblogaidd ymysg pobl lleol sy’n mwynhau amrywiaeth o gwrw da. Mae’n dafarn gyfeillgar i deuluoedd ag awyrgylch cartrefol a chroeso mawr i bawb.

Mae cynlluniau mawrion ar gyfer dyfodol y Twr, efo pwyslais ar groesawu cwsmeriaid o bob oed. Ag amrywiaeth o gwrw ac awyrgylch cartrefol, braf, mae’n wir werth galw heibio am beint.

Yr oriau agor yw dydd Iau hyd ddydd Sadwrn, 5 o’r gloch hyd yr hwyr.

TwrLogo.png
bottom of page