top of page
Surgery2.JPG

Bethan Williams
Rheolwr Practis

Ffôn:  01248 470 213

Ebost: Routine.enquiriesw94029@wales.nhs.uk

  • icon
  • w-facebook
Logo.png

Mae'r practis yn darparu gwasanaethau meddygol cyffredinol o dan gontract i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Rydym yn gweithio o ddau safle. Lleolir y Brif Feddygfa ‘Meddygfa Coed Y Glyn’ yn nhref Llangefni ac mae’r Feddygfa Gangen ‘Meddygfa Glan Menai’ ym mhentref Llannerch-y-medd.

Rydym yn darparu gwasanaethau Dosbarthu ar y ddau o'n safleoedd.

Mae gennym rôl bwysig wrth edrych ar ôl cleifion yn eu cymuned a'u cartrefi. Mae ein rôl yn cynnwys hyrwyddo, atal a chychwyn triniaeth. Mae meddygon teulu yn gofalu am gleifion â salwch cronig, gyda'r nod o gadw pobl yn eu cartrefi eu hunain a sicrhau eu bod cystal ag y gallant fod. Mae meddygon teulu yn trin cyflyrau meddygol cyffredinol ac yn cyfeirio cleifion i ysbytai a gwasanaethau meddygol eraill i gael triniaeth brys ac arbenigol lle bo’r angen

Oriau ar agor:

Llun                         9:00yb – 12.30 yp            3.00 – 5.00 yp

Mawrth                   9:00yb – 12.30 yp            3:00 – 5:00 yp

Mercher                  9:00yb – 12.30 yp            Ar gau

Iau                            9:00yb – 12.30 yp            Ar gau

Gwener                    9:00yb - 12.30 yp            3:30 – 5.00 yp

bottom of page