top of page

Llannerch-y-medd Community Council

Tim.png

Sydna Roberts

​Ffôn:  01248 470 383

Ebost: sydnaroberts@btinternet.com

  • Logo1

Crëwyd y Cyngor er mwyn helpu trwsio, cynnal a gwella mwynderau lleol a chysylltu rhwng y gymuned a’r Awdurdod Lleol. 

 

Etholir aelodau trwy broses statudol tan arweiniad yr Awdurdod Lleol ac ar hyn o bryd mae 13 ar y cyngor, yn bobl leol Llannerch-y-medd a’r cylch.

Logo.png
bottom of page