top of page
Bus1.jpg
Logo.png

Darren Lewis

Ffôn:  01407 832 181

Ebost: dar_lew@hotmail.com

Sefydlwyd Lewis-Y-Llan yn Llannerch-ymedd flynyddoedd lawer yn ôl ac mae wedi bod yn darparu gwasanaethau teithio i'r pentref a'r ardaloedd cyfagos fel rhediadau ysgol a theithiau twristiaeth ers degawdau.

Ein horiau agor ar hyn o bryd yw 6:30yb - 7:00yp

bottom of page