top of page
Background.png

Pwy ydym ni?

Amcanon y grŵp yw:-

  • adnabod a helpu gwireddu prosiectau y teimla’r gymuned eu bod yn bwysig

  • annog ysbryd cymunedol trwy gynnwys preswylwyr lleol, a

  • bod yn ysgogydd datblygu cymunedol. 

1.jpg
Block_Blue.png

Ynghyd â Rural Futures a Menter Môn, mae Grŵp LlanNi yn gweithio ar sawl Prosiect i helpu a diddanu’r gymuned.

Block_Green.png

Mae llawer o fusnesau bach yn ardal Llannerch-y-medd yn amrywio o isgontractwyr ar gyfer gwaith trydanol neu asiedydd i gaffi’r orsaf lle gallwch fynd am damaid cyflym i’w fwyta.

Mae llawer o grwpiau amrywiol yn Llan a'r cyffiniau. Edrychwch i weld a oes unrhyw rai sydd o ddiddordeb i chi neu rhowch wybod i ni am grwpiau rydych chi'n ymwneud â nhw ac eisiau lledaenu'r gair i ddarpar aelodau newydd

Block_Orange.png

Mae Llannerch-y-medd yn un o leoliadau gorau’r ynys i ddod am adloniant. O'r gwahanol fandiau a digwyddiadau yn y tafarndai lleol i'r cyngherddau a sioeau yn y ganolfan gymunedol. Mae rhywbeth i bawb.

Block_Red.png

Digwyddiadau Lleol

Mae LlanNi wedi trefnu nifer o digwyddiadu i'r gymuned lleol. Mae yn ffordd gwych i ddod a pobl at ei gilydd a creu hysbryd cumuned iach a hwyliog

Contact

Grŵp LlanNi

Y Sgwar

Llannerch-y-medd, LL71 8DA

info@llanni.cymru

  • Facebook

Sut gallwn ni eich helpu?

Diolch am gyflwyno!

bottom of page