top of page
Shop2.JPG

5 Stryd y Bont, Llannerch-y-medd

Ynys Môn, LL71 8EU

Ffôn:  01248 471 190

  • Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Logo.png

Mae Grŵp McColl’s yn darparu ystod lawn o fwynderau a gwasanaethau cymdogaeth i gymunedau lleol am bris cystadleuol. Mae'r Grŵp yn canolbwyntio ar ddatblygu ac ehangu ochr hwylustod eu busnes, sydd ar hyn o bryd yn cyfrif am dros hanner y portffolio siop.


Mae'r siop wedi ei ymestyn yn ddiweddar trwy brynu'r eiddo drws nesaf a chwympo drwadd i greu bron i ddwbl yr arwynebedd llawr. Rydym yn dod ag eitemau newydd ar gynnig arbennig yn barhaus, felly cofiwch alw i mewn i weld a allwch gael gafael ar fargen!

Siop1.png
bottom of page