top of page
Feehily1.jpg

Wayne Feehily

​Ffôn:  01248 470 248

Mob: 07768 201 247

ebost: sales@mukjunkie.shop

  • Social1
  • Facebook
  • Social2
MukJunkie-Logo2.png

’Rydym yn cynhyrchu deunyddiau glanhau ar gyfer:

  • Beiciau modur – glanhau, gloywi a dad-seimio

  • Cartrefi modur a charafanau – glanhau, hylif tŷ bach cemegol

  • Ceir/faniau – glanhau, golchi a chwyro, gloywi

  • Beiciau mynydd – glanhau, dad-seimio a gloywi

  • Beiciau oddi ar y ffordd - glanhau

 

Rydym yng Ngweithdai Tan y Foel, ac ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:30 ac 16:30.

 

Ymwelwch â’n gwefan a theipiwch y côd hyrwyddo LLAN10 i gael 10% oddi ar unrhyw nwyddau ar ein gwefan - www.mukjunkie.shop

bottom of page