top of page
PHOTO-2021-04-07-18-06-26 17.jpg

Phillip Jones
Chris Owen

​Ffôn:  07900 493721

Ebost: pcbuilding@hotmail.com

Rydym yn gwmni adeiladu lleol cymharol newydd gyda staff sydd â blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu.

 

Mae'r gwasanaethau a gynigiwn o waith saer safon uwch ac yn amrywio o osod cegin i cwpl  to ac adeiladu a gosod dodrefn ystafell wely. Mae'r gwaith adeiladu y gallwn ei gynnig yn cynnwys adnewyddu adeiladau hŷn yn ogystal â phrosiectau adeiladu newydd y byddwn yn eu rheoli o'r dechrau i'r diwedd.

 

Gallwn hefyd wneud gwaith adnewyddu ystafell ymolchi gan gynnwys systemau gwresogi o dan y llawr a gwaith teilsio.

 

Cysylltwch â ni os oes angen amcanbris arnoch ar unrhyw un o'ch anghenion adeiladu.

Logo-Button.png
bottom of page