top of page
garage.jpg

Pan ddowch â’ch cerbyd i Fodurdy Brintirion gallwch ddisgwyl:

 

  • Gwasanaeth cwsmer rhagorol

  • Cyngor dibynadwy

  • Amcangyfrifon am ddim

  • Amrywiaeth eang o wasanaethau modurdy ar gyfer cerbydau masnachol a domestig

Garage1.jpg

Amlwch Road, Llannerch-y-medd ,
Anglesey LL71 8DD

Tel:  01248 470358

Mae Modurdy Bryntirion yn hynod brofiadol wrth ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau modurdy i gwsmeriaid ledled ardal Llannerch-y-medd am brisiau cystadleuol. Mae ein tîm o beirianwyr hynod fedrus wrth eu boddau’n darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf er mwyn eich cael chi yn ôl ar y lôn eto. 

 

Gallwn wasanaethu a thrwsio y rhan fwyaf o wneuthuriadau a modelau, felly os yw’n bryd am eich MOT blynyddol neu fod angen edrych ar eich gerbocs, rhowch ganiad inni!

GarejLogo.png
bottom of page