top of page
Bull.png

Lowisa Grieves

33 Stryd Fawr, Llannerch-y-medd ,
Ynys Môn LL71 8DB

Ffôn:  01248 470533

Ebost: rpowilliams@aol.com

  • Facebook
BullLogo1.png

Mae ‘The Bull’ wedi bod yn dafarn poblogaidd ymhlith preswylwyr y pentref ers cyn cof. Mae ei lleoliad canolog a’i threfn eang, agored yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio â diod ar bnawn Sul, neu nos Sadwrn brysur a difyr. Mae’r diddanion ar gynnig yn cynnwys:

Bar chwaraeon ac adloniant efo bandiau neu ddigwyddiadau am yn ail benwythnos. Gallwn ddarparu ar gyfer achlysuron fel penblwyddi, bedyddiadau ayyb. Croeso i chi gysylltu efo ni! Bwyd ar gael bob dydd 17.30 – 20.30 (heblaw dydd Mercher).


Oriau agor:
  • Dyddiau'r Wythnos 16:00 - 00:00

  • Penwythnosau 12:00 - 02:00

Front_Lights

Front_Lights

Bull1

Bull1

Bull4

Bull4

Marquee_Dark

Marquee_Dark

Inside Marquee

Inside Marquee

BullBar

BullBar

Bull3

Bull3

bottom of page