top of page
20170812_160759.jpg
Emma Young

Ffôn:  07875 307 577

Ebost: emmay207@gmail.com

  • w-facebook

Bu inni sefydlu grŵp gan amcanu codi pres ar gyfer achosion teilwng lleol trwy bêl fonws wythnosol a misol, a pharti achlysur blynyddol ar y cae, gan ei gadw’n lleol yn bennaf, ar gyfer Ysgol Llannerch-y-medd, timau pêl-droed ieuenctid, ac yn y blaen. 

 

’Rydym wedi prynu diffibrileiddiwr, llyfrau Chrome ar gyfer yr ysgol, a chodi pres tuag at eu fideo gweithgareddau clo Nadolig, yn ogystal ag Ambiwlans Awyr Cymru, SBAB Moelfre a llawer mwy.

 

Er 2014 ’rydym wedi codi tua £60,000. Os hoffech gyfrannu neu ymuno yn rhai o’n gweithgareddau, cysylltwch â ni ar unwaith, os gwelwch yn dda.

Party-Logo.png
bottom of page